"Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success"

Henry Ford

Onze samenwerking

Om een goede werkrelatie op te bouwen én te onderhouden, zijn de volgende elementen essentieel:

transparantie, open communicatie en wederzijds vertrouwen.

Als we dat te allen tijde voor ogen houden en naleven, dan wordt onze samenwerking een groot succes!

 • Kennismakingsgesprek

  We hebben face-to-face kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en uiteraard vrijblijvend.

 • Knelpunten en behoefte(n)

  Samen brengen we de knelpunten, je behoefte(n) en wensen in kaart.

 • Voorstel

  Aan de hand van je behoefte(n) en wensen doe ik je een voorstel. In dit voorstel staan omschreven: de werkzaamheden die ik voor je kan verrichten, het bijbehorende kostenplaatje, de tijd die ik denk nodig te hebben en de algemene voorwaarden.

 • Opdrachtovereenkomst

  Als je mijn voorstel aanneemt, dan tekenen we een overeenkomst van opdracht.

 • Aanleveren informatie

  Jij levert de informatie aan die ik nodig heb om de klus te klaren.

 • Aan de slag

  Ik ga voor je aan de slag volgens de afspraken die we hebben gemaakt. Ik zet me hier voor de volle 100% in!

 • Overleg

  We hebben regelmatig overleg: per telefoon, Skype of e-mail. Wil je liever in persoon overleggen, dan kan dat natuurlijk ook. 

 • Oplevering

  Ik lever het project op binnen de afgesproken termijn.

 • Evaluatie

  We evalueren de werkzaamheden of het project. En wellicht is dat het begin van een langdurige samenwerking!

Praktische zaken

In dit document vind je bepalingen over onder andere garantie, aansprakelijkheid en betalingstermijn. Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten jij als mijn klant en ikzelf als virtual assistant hebben. Je weet precies waar je aan toe bent. 

In dit document staat omschreven wat ik met jouw persoonsgegevens doe en waarom, een en ander conform de privacywetgeving Algemene verordering persoonsgegevens (AVG). Ook wordt hierin uitgelegd welke cookies worden gebruikt. Door verder te surfen, geef jij toestemming voor het gebruik van deze cookies.